Erhvervsudvikling

Lolland – centrum i Nordeuropa

Med aftalen om en fast Femernforbindelse går Lolland en god fremtid i møde, hvis vi forstår at gribe chancen. Allerede fra starten af 2009 har der trods finanskrise været en øget interesse fra virksomheder uden for vores område til at oprette afdelinger eller ligefrem flytte til området. De Konservative i Lolland Kommune vil gøre alt for at vi får mest effekt af det kommende byggeri og de muligheder, der rejser sig i kølvandet på broen.


Vi har satset stort på en industrihavn og udvikling af havneområdet i Nakskov. Vi vil gerne tage den udvikling op i næste gear og mener, at det gøres ved at danne en professionel investor gruppe og involvere de private aktører på havnen mere. Havnebestyrelsen skal ikke alene bestå af politikere, men også af folk, for hvem havnen er deres levebrød.

Det er vigtigt at vores kommune er parat og serviceminded overfor for tiltrækningen af nye arbejdspladser, men også at vi er behjælpelige overfor allerede etablerede virksomheder i området, som gerne vil udvide og ændre produktionen. Derfor skal tilladelser og tilsagn som kommunen skal give afgøres hurtigst muligt, så virksomhederne ikke oplever for lang ventetid, som går ud over deres produktion.

Lolland Kommune har en rig kulturhistorie. Herregårdene ligger tæt i landskabet og store digtere er født og opvokset på vores egn. Vi bliver nu til bindeled med en bro til de store metropoler Hamburg og Berlin. Samtidig har vi natur og stande, fjordoplevelser og småøer, flade landvidder og stor himmel. Her er nok at besøge og turisterne vil også gerne komme. Som kommune er det vigtigt, at vi opfatter turisme som et erhverv med store muligheder og støtter op om de fyrtårne, vi allerede har med gode museer, teater, kulturevent osv. Vi støtter en fortsat udvikling inden for klimaforskning og miljørigtig energiudvikling, og håber på at kunne tiltrække endnu flere industri- og produktionsvirksomheder i kraft af vores gode placering. Samtidig er det vigtig for os, at vores bestræbelser på at gøre Lolland til et vækstområde ikke ødelægger århundredes kulturhistorie med udgangspunkt i landbruget og med mange arbejdspladser i både det direkte landbrugserhverv og i følgeindustrien.