Skoler

Børn er vores fremtidsfundament

Lolland Konservative ønsker en skolestruktur, der forholder sig til, at vi har for få børn til for mange skoler. Der skal skabes bedre retningslinjer for vurderingen af hvornår børn med særlige behov skal kunne tilbydes plads i specialklasser med de rette redskaber og tid til at sikre barnet de bedste forudsætninger for en god indlæring, der vil gøre en afgørende forskel for personen resten af livet.

Vi støtter køns- og niveaudeling i undervisningen. Vi ønsker ikke at etablere heldagsskoler, fordi vi mener, at børn har lige så stort behov som voksne for at opdele arbejde og fritid og fordi det skal være muligt for en bedsteforælder eller forælder at hente barnet fra skole og have eftermiddagen sammen. Derimod kan lektielæsning eller sport sagtens være en del af tilbuddet i fritidsordningen efter skoletid.

Alle skoler bør have en direkte ansvarlig leder som forældre, lærere og elever kan henvende sig til, hvis der er behov. Lolland Kommune har en meget lav klassekvotient, når man ser på gennemsnittet af samtlige skoler. Det kan bruges positivt til at fastsætte en klassestørrelse på 22 elever fra indskolingsåret 2010. Det ville tiltrække gode lærerkræfter og tilflyttere til vores kommune.

Desværre er der for mange unge og børn, som på et tidligt tidspunkt kommer på kant af loven. Vi mener, at vi skal styrke SSP-samarbejdet mellem kommunen og politiet, og at vi skylder både børnene, samfundet og os selv, at unge som er på vej i den forkerte grøft på et tidligt tidspunkt bliver tilbudt hjælp og rettet op.

Konservative mener, at et godt familieliv er stærkt udgangspunkt for en god tilværelse. Vi lever i en tid, hvor en familie kan være en meget forskellig størrelse, men nærhed og samvær tæller lige stærkt i kernefamilien, som hos den enlige forælder. Derfor skal kommunen tilbyde rammen om et godt familieliv og det indebære også mulighed for halvtidspladser i børneinstitutioner eller pasning på skæve tidspunkter af døgnet. Lolland Kommune skal være en moderne kommune med plads til moderne familier.

Uddannelse & beskæftigelse

Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu

Lolland Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet, hvor en stor andel af folk i beskæftigelse er over 55 år, samtidig med at vi står med en alt for stor gruppe af ufaglærte unge. Det betyder, at vi snart får et alvorligt problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv.

Det er nødvendigt, at vi følger vores unge tæt og holder dem fast på at tage en uddannelse eller komme i lære hurtigst muligt. De er vores potentiale og de skal sikre Lolland Kommunes fremtid. Mange unge har svært ved at skulle langt hjemmefra for at videreuddanne sig, og det er derfor vigtigt, at vi som kommune støtter op om vores lokale videregående uddannelser både indenfor det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Arbejdskraft kan komme fra hele Europa og det er så stort et marked, man skal kunne begå sig i som ung arbejdssøgende i dag.

Vi Konservative mener, at det er en af de vigtigste opgaver for Lolland Kommune at få støttet og vejledt vore ufaglærte unge til at tage en uddannelse og få et fast arbejde. Vi vil derfor bl.a. arbejde på at få etableret et fælleskommunalt studievejledningscenter, hvor viden og kompetencer inden for rådgivning kan samles og tage ud på skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere.

Fra august 2009 forankres jobcentrenes 100 % i det kommunale regi, så det bliver en kommunal opgave at hjælpe alle arbejdssøgende. Det er vigtigt, at den ledige bliver mødt med en positiv og aktiv tilgang og står tilbage med en følelse af, der er brug for en på arbejdsmarkedet. Ligesom det også er vigtigt, at vi fortsat gør en stor indsats for at finde jobs til dem, som har nedsat arbejdsevne og får – f.eks. førtidspensionister, der kan klare og har mod på særlige typer arbejde, hevet ind igen.

Fremtidens arbejdsmarked har brug for alle hænder.